Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 w Olsztynie

Wymagane dokumenty

  • podanie wypełnione na https://ponadgimnazjalne-olsztyn.nabory.pl/, (nie zapomnij wcisnąć przycisku potwierdź po wypełnieniu podania), a także wydrukuj i złóż w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru wraz z kartą pomocniczą i osiągnięciami kandydata
    W przypadku braku dostępu do internetu, druk podania i kwestionariusze można pobrać wsekretariacie szkoły
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie
  • dwa zdjęcia
  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

Nasza szkoła 
ma tytuł 
"Szkoły Uczącej Się"

Cewntrum Edukacji obywatelskiej

Współpracujemy z: 

ECDLPolska

 

495 logo 91124


Portal Miejski

Redakcja: Mirosława Siemianowska, Agnieszka Kostrzewa
Projekt i wykonanie: Zdzisław Niewiadomski
Copyright © 2005-2019 Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie