Program Edukacyjny Szkoły - misja i wizja szkoły


Pobierz dokumenty MS Word:


Deklaracja programowa szkoły

 Nasz system wartości

Wierzymy:

" ..że , każdy z nas w sobie cień pięknego nosi
I każdy - każdy z nas - tym piękna pyłem "

C.K. Norwid "Promethidion"

Podzielamy:

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła - Patronów naszej szkoły 
  

 • Jesteśmy Polakami!
 • Wiara ojców naszych jest wiarą naszych dzieci !
 • Polak Polakowi bratem !
 • Co dzień Polak narodowi służy !
 • Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle !

 Hołdujemy:

 • Dobru
 • Prawdzie
 • Mądrości
 • Honorowi
 • Przyjaźni
 • Poszanowaniu godności ludzkiej
 • Tolerancji
 • Spolegliwości
 • Odpowiedzialności
 • Sprawiedliwości
 • Prawości
 • Otwartości na świat i drugiego człowieka
 • Pracowitości
 • Kreatywności
 • Kulturze osobistej 

Misja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie

Misją Szkoły, po reformie kształcenia zawodowego (Technikum nr 2 i Branżowa Szkoła nr 2 I i II stopnia będzie organizowanie nowoczesnego i efektywnego kształcenia w zawodach takich jak technik logistyk, technik informatyk, technik usług fryzjerskich, technik grafiki i poligrafii cyfrowej i innych w razie potrzeb oraz organizowanie kształcenia w klasach wielozawodowych szkoły branżowej w zawodach, na które zgłoszą zapotrzebowanie pracodawcy (np. asystent fryzjera). Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczną stronę edukacji zawodowej poprzez staranny dobór pracodawców organizujących praktyczną naukę zawodu oraz staże w ramach programu Erasmus. Szkoła nadal będzie aktywnie działać na rzecz organizowania kształcenia młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W sferze wychowania Szkoła będzie kontynuowała wychowanie patriotyczne na bazie uniwersalnych wartości ujętych w Pięciu Prawdach Polaków będących drogowskazem działalności Polaków spod Znaku Rodła, których imię nosi Nasza Szkoła, będzie wpajała szacunek dla tradycji historycznej i dokonań minionych pokoleń (szczególnie w kontekście 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę). Pielęgnowane będą kontakty z rodziną zamordowanego w Katyniu por. Teodora Klimuka. Ważnym zadaniem dla wychowawców i nauczycieli będzie podejmowanie działań ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznych zarówno w sferze komfortu psychicznego jak i fizycznego.

Wizja Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie

Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie (dalej zwany Szkołą) musi sprostać wymogom XXI wieku w sferze kształcenia i wychowania, zapewniając swym absolwentom szanse kariery społecznej, zawodowej, obywatelskiej i rodzinnej.

Szkoła będzie realizowała to zadanie poprzez współpracę z szeroko pojętym środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym, a szczególnie ze środowiskiem pracodawców.

Absolwent naszej szkoły będzie między innymi:

 • potrafił odnaleźć się na rynku pracy, będzie umiał założyć i prowadzić własną firmę stwarzając miejsce pracy dla siebie i dla innych,
 • dzięki umiejętnościom zawodowym i znajomościom języków obcych skutecznie konkurować na polskich i zagranicznych rynkach pracy,
 • postrzegany jako pracownik kompetentny solidny i uczciwy oraz ustawicznie się rozwijający, 
 • przygotowany by kontynuować naukę na wyższych uczelniach, tak polskich, jak i zagranicznych,
 • solidnym, uczciwym i spolegliwym członkiem rodziny, obywatelem i sąsiadem.