Jesteśmy szkołą o ponad 70 - letniej tradycji. Wywodzimy się z pierwszej powojennej szkoły handlowej na Warmii i Mazurach -
Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum Kupieckiego w Olsztynie.

Naszym znakiem jest


Rodło
- symbol walki o polskość Warmii i Mazur.

Należymy do grupy liderów szkół zawodowych wdrażających nowe programy nauczania w ramach reformy polskiej oświaty.

Tylko my możemy wyposażyć Cię w umiejętności i kompetencje gwarantujące profesjonalizm zawodowy i atrakcyjną pracę. Dzięki nam możesz zostać nowoczesnym kupcem, akwizytorem, właścicielem firmy handlowej, specjalistą od marketingu i kreatywnym ekonomistą.

Jesteśmy otwarci na świat - wymieniamy doświadczenia z europejskimi szkołami zawodowymi w ramach programu "Lingua" oraz polskimi szkołami handlowymi zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych (wcześniej Klub Szkół Aktywnych) działającym przy Fundacji Liceów Handlowo - Kupieckich. Szkoła nasza jest też członkiem Klubu Szkół Uczących Się, który działa przy Centrum Edukacji Obywatelskiej Dysponujemy wysoko kwalifikowaną kadrą nauczycielską i nowoczesną bazą ekonomiczno-informatyczną zapewniającą zdobywanie wiedzy i umiejętności na miarę XXI wieku (pracownie: komputerowe, sieci komputerowych,  urządzeń techniki komputerowej, aplikacji internetowych i baz danych, laboratorium spedycyjno-transportowe, salon fryzjerski, językowe, kas fiskalnych, technik biurowych, symulacyjna pracownia ekonomiczno-informatyczna.)

Nasi uczniowie poznają tajniki zawodu w renomowanych firmach ekonomicznych i placówkach handlowych w ramach praktyk zawodowych i płatnych zajęć praktycznych, które gwarantuje szkoła.

Tylko my stworzymy Ci szansę pełnej samorealizacji i rozwoju zainteresowań artystycznych, informatycznych, sportowych i turystycznych.

Nasi uczniowie sięgają po laury w olimpiadach i konkursach przedmiotowych otrzymując za bardzo dobre wyniki stypendium Premiera Rzeczypospolitej. Możesz zostać jednym z nich. Kiedy znajdziesz się w trudnej sytuacji materialnej, możesz liczyć na pomoc finansową. Jeżeli jesteś spoza Olsztyna, gwarantujemy Ci miejsce w internacie.

Przyjdź do nas!!! Nasi absolwenci mają zapewnioną szeroką ofertę pracy i nie zasilają szeregów bezrobotnych.

Twoja przyszłość w naszej szkole!!!