Współpraca z radą rodziców

Skład Rady Rodziców 
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie

Prezydium

 Tomasz Pitura

przewodniczący

 Marlena Sląz

 

 Joanna Mikulewicz

 

 Mariola Daniszewska

 

 Małgorzata Smoczyńska

 

 Teresa Wietrak

 

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców przy ZSEH
PKO BP SA 02 1020 3541 0000 5102 0010 8639

Prosimy rodziców, przy wpłacie przelewem na Radę Rodziców, o podanie imienia i nazwiska ucznia oraz klasy do jakiej uczęszcza.

Dokumenty:

Regulamin Rady Rodziców

Rozliczenie budżetu 2012/2013

Zestawienie wpłat 2012/2013

Protokół Komisji Rewizyjnej